Съоръжения за класическа игра

Продуктовото портфолио в съоръженията за класическа игра обхваща деца от всички възрасти. В серията се предлагат различни видове люлки, пясъчници, пързалки и др. Освен всички забавления в каслическата игра, структурите от Акация придават натурален и спокоен вид на детската площадка и местна общност. Независимо дали искате вашата детска площадка да се откроява или слее с околностите, Акация може да бъде вашият отговор.